Akıllı Fabrikalar

Endüstriyel otomasyon, yeni çekici teknolojik özellikleri ile yükselen bir ivmeyle gelişimini sürdüren nano ölçekli sistemlere doğru evrilmektedir. Her şeyi ve her şeyi ölçebilen nanoteknik sensörler küçük, düşük güçlü, düşük maliyetli sensörler, akıllı fabrikalarda kullanılan ve son zamanların en popüler otomasyon teknolojilerinden en önemlileriniden birisidir.

Ağa bağlı sensörler
Akıllı imalat, dolayısıyla akıllı fabrikalar çok geniş ve kapsamlı bir alandır. imalat, istihdam bilgisayarla entegre, üretim , uyum ve hızlı tasarım değişiklikleri, dijital bilgi teknolojisi gibi bir çok konuyu içinde barındırır. Akıllı fabrikada birlikte çalışabilir sistemler, çok ölçekli dinamik modelleme ve simülasyon, akıllı otomasyon, güçlü siber güvenlik ve ağa bağlı sensörler bulunmaktadır. Sensörler akıllı fabrikaların olmazsa olmazları arasındadır..

Akıllı üretim
Akıllı üretimin çok karmaşık karmaşık süreçleri vardır. Bazı ürünler, tüketici davranışını anlamak ve ürünün gelecekteki sürümlerini geliştirmek için kullanılabilecek büyük miktarda veri üreten gömülü sensörlere sahiptir. Yani bu konuda bir örnek verecek olursak: “Marketten aldığınız bir mısır cipsinin paketine yerleştirilmiş bir gömülü sensör” bu ürünü ne şekilde ve nasıl tükettiğiniz hakkında dataları aakıllı fabrikaya gönderiyor olabilir. İnanılması güç ama Türkiye’de henüz çok az bilinen “gömülü sensörler” ABD’de ürünlere yerleştirilmeye başlandı bile… Akıllı üretim, işyeri verimsizliklerini minimum düzeye düşürdüğü gibi işçi güvenliğine de çok yardımcı olmakta ve tehlikeli işler robotlar tarafından gerçekleştirilmektedir. “Verimlilik ve kârlılık”, akıllı öğrenme otomasyonu ile yapılan “akıllı” sistemleri benimseyenler için büyük bir odak noktasıdır. klanan verimsizlikleri azaltabilir. İşçi güvenliği, yenilikçi tasarım ve artan otomasyon ağları ile artırılabilir. Robot teknisyenlerin otomasyonları daha da olgunlaştıkça tehlikeli ortamlara işçilerin daha az maruz kalmaları düşüncesi de akıllı fabrikaların çoğalmasına neden olmaktadır. Ayrıca akıllı fabrikalarda işçi maliyetlerinin bir hayli düşmesi de akılı fabrikaları popüler hale getirmektedir. Almanya kendi siber fiziksel sistemlerini yaparak Sanayi devrimine öncülük etmektedir. Almanya Ulusal Bilim ve Mühendislik Akademisi yeni üretim süreçlerinin verimliliği en az %30 oranında artıracağını öngörmektedir. Siber-fiziksel sistemler sadece üretimde değil sağlık hizmetleri ve tarım gibi daha birçok farklı sektörde de verimliliğe ve değişime öncülük edecektir. Bu gelişim akıllı fabrikalarda üretilen ürünlerin piyasaya sürülmesiyle hızlanacaktır. Her ne kadar geleceği görebilme yeteneğine sahip olmasak da geleceğin akıllı fabrikaları hakkında öngörülerde bulunabilmekteyiz.

Bilimsel gelişmeleri içeren aylık dergi