güncel


1973 yılında Sovyetler Birliği’nde (Özbekistan) basılan bir pulda ilk defa Biruni’nin hayali bir resmi kullanılmıştır.


Prof. Dr. Ahmet Gökçen

Organ ve doku nakli konusu günümüzde giderek önem kazanmaktadır. Çünkü, başka şekilde tedavisi mümkün olmayan pek çok hastalık bu yolla tedavi edilebilmektedir. Ayrıca, bazı hastalıkların organ veya doku nakli yoluyla tedavisinin hem daha kolay hem de ucuz olduğu fikri gün geçtikçe güçlenmektedir.


Kürtaj karşıtlarının “Kürtaj yaptıran her anne bebeğinin anne karnındaki resmini görmelidir” şeklindeki isteklerin yanı sıra kürtaj yanlıları bebeğin anne karnındaki fotoğrafını, yani cenin, fetüs, veya embriyo aşamalarındaki  resimlerin gösterilmesinin yasaklanmasını istiyorlar ve bu resimlerin anneye gösterilmesine şiddetle karşı çıkıyorlar.


Halil Deveci -Elektrik Mühendisi-

Güç elektroniğinin yıllar içerisindeki gelişimi birçok endüstriyel uygulama ile birlikte demiryolu sektörüne de yansımıştır. Demiryolunda yolcu ve yük taşımacılığının temel taşlarından biri olan lokomotifler de bu dönüşümden nasibini almıştır. Ancak ne yazık ki bu yeniliklerin lokomotiflerde kullanılması gerek bu kadar yüksek güçlerde ve karmaşık sistemlerde güç aktarımının zorluğu, gerekse bu tip uygulamaların yüksek güvenlik gerektirmesi nedeniyle diğer endüstriyel uygulamalara nazaran uzun zaman almıştır

1519’da Barbaros’un fethiyle Osmanlı hâkimiyetine giren Cezayir, 1830’da Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Zor bir dönemden geçen Osmanlı Devleti, işgali diplomatik yollarla önlemeye çalışmış; fakat başarılı olamamıştır. Ancak Doğu’da Hacı Ahmed Bey’in, Batı’da da Emir Abdülkadir’in direnişlerini desteklemiştir. İlk defa 1847’de yayınlanan devlet salnamesinde Cezayir’e yer vermemiştir. Fransa yaklaşık bir milyon Avrupalı kolonu (Cezayir’deki Fransız vatandaşları) Cezayir’e yerleştirerek nüfus ve güç dengesini değiştirmiştir. DEVAMI

Araştırmacı Yazar: Bülent Küçük

Bu makalemizin Hristiyanlık teolojisinin özünün oluşturan üçlü birlik inancı veya İncil’in içeriğiyle ilgili hiç bir ilgisi ve ilişiği olmayıp, tarihsel perspektif içinde Hristiyan din adamlarının ve inananların Hristiyanlık adına uygulamalarının ve yaşanmışlıklarının kapitalizm ile olan ilişkilerini irdeleyeceğiz. 


İster devlet kurumu olsun isterse özel sektör olsun yönetim işlevinde en az maliyetle en verimli ve başarılı sonuç elde edilmek istenir. Devlet kurumu yönetiminde ise verimli bir yönetim istenmekle birlikte hizmet verilen alanlarda çok az prosedürlü bürokratik işlemler daha makbul görülür. 


1922 yılında Max Wertheimer , Kurt Koffka ve  Wolfgang Köhler  Gestalt Psikolojisini tanıttı 

Modern eğitimin temelini teşkil eden ve ülkemizde de eğitimde uygulanan ilkelerin başında gelen…

Bilimsel gelişmeleri içeren aylık dergi