AKILLI TASARIM

Akıllı Tasarım

Araştırmacı Yazar: Bülent Küçük

Günümüzde Amerika ve Avrupa’da bilim çevrelerinde evrimci, agnostik ve ateist yaklaşımların yanı sıra bilimsel yaklaşımın içinde “Yaratılış” teorisinin de olması gerektiği fikri belirli çevreler tarafından reddedilmekte ve yoğun tartışmalar yaşanmaktadır.

Evrim olsa bile orada da bir “Yaratılış” vardır diyenler sahtekar mı?


Akıllı tasarım  destekçileri  “yaşamın kökenleri hakkında kanıta dayalı bilimsel bir teori” olarak sunulan bilgilerin bilim olmadığı , Tanrı’nın varlığı için “sahte ama bilimsel bir argümanlar kullanıldığı”.  Başını ABD’deki Discovery Institute‘nin çektiği bazı “teolojik bakış açısına sahip” bilim kuruluşları da “evrenin ve canlıların belirli özelliklerinin en iyi şekilde, doğal seleksiyon gibi yönlendirilmemiş bir süreçle değil, akıllı bir tasarımla yaratıldığını” iddia etmektedirler. Yaratılışçıların karşısında yer alan grupların iddialarına göre: “Yaratılış teorisi ampirik desteğe sahip olmayan ve deneysel olmayan ya da kalıcı hipotezler sunmayan ve bu nedenle bilim olmayan sahtekar bir yaklaşım tarzıdır.”

 Doğacı Zihniyet ve Yaratılışçı Zihniyet Çekişmesi
Amerikalı bir bilim adamı, üniversite profesörü ve yazar olan Prof. Dr. Stephen C. Meyer “Akıllı tasarımı” savunmaktadır. Profesörün muhalifleri “sahte bir bilim teorisi” olarak nitelendirdikleri bu görüşün aksine Prof. Dr. Meyer her platformda Yaratılış görüşünün  “gerçek bilimsel bir ilke” olduğunu savunmaktadır. ABD’de saygın bir hoca olan, Science and Culture (CSC) of the Discovery Institute ve Whitworth College’de çalışan Prof. Meyer’in tartışmaların odak noktasında olduğu görülmektedir.

Yaratılış bilimi

Prof Dr. Meyer Stephen C. Meyer’in, bir konferansta söylediği şu sözler çok ses getirmişti: “Standart evrimsel görüşü kabul etmekte bir sıkıntım yok. Bu konuda rahatım ancak Tanrı’nın Yaratmasının bir parçası olan evrimin içinde Tanrı’nın nasıl işlediğini merak ediyor ve araştırıyorum!” Prof Meyer bir beyanatında: “Standart evrimi her zaman kabul eden bilim adamlarının bilimsel objeltiflik gereği değil de; adeta “mistik bir inanç” ile ateizme, agnostizme ve doğacılığa evrim hikayesini dayanak yapmaları ve hararetle savunmalarını hiç bir zaman anlayamadım.” demiştir.

Akıllı tasarım Teorisi ve Eğitim

Kendisini “AkıllıTasarım Teorisinin babası” olarak tan tanıtan Profesör Phillip E.Johnson ile birlikte hareket eden Prof  Meyer Stephen C. Meyer, ABD Eğitim sisteminde bazı okullarda “Akıllı Tasarım Teorisinin” öğretilmesi yönünde mücadele ettiler. 1987 sonrasında ABD Yargıtayı eğitimde bazı müfredatlara “Yaratılış Teorisini” koydu. 

 “Yaşayan bir hücrede DNA varlığının tasarım zekasının kanıtı olduğu teorisini” savunan Prof  Meyer Stephen C. Meyer  bu konuda farklı bilim adamları ile hararetli tartışmalar yaşamıştır. Phillip E. Johnson’un, “evrim biliminin temeli olarak natüralizme (doğacılık, tesadüfçülük)’e karşı olduğunu savunan” bir kitabını getirerek açıklama yaptığı  bir  konferansta Naturalist (Evrimde Doğacılığı ve tesadüfü) savunan Prof.Paul A. Nelson ile tanıştı ve ses getiren bir projede işbirliği yaptı.

Bilimsel gelişmeleri içeren aylık dergi