TARİH FELSEFE SOSYOLOJİ

Cezayir’de  Sömürgecilik  ve  Soykırım

1519’da Barbaros’un fethiyle Osmanlı hâkimiyetine giren Cezayir, 1830’da Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Zor bir dönemden geçen Osmanlı Devleti, işgali diplomatik yollarla önlemeye çalışmış; fakat başarılı olamamıştır. Ancak Doğu’da Hacı Ahmed Bey’in, Batı’da da Emir Abdülkadir’in direnişlerini desteklemiştir. İlk defa 1847’de yayınlanan devlet salnamesinde Cezayir’e yer vermemiştir. Fransa yaklaşık bir milyon Avrupalı kolonu (Cezayir’deki Fransız vatandaşları) Cezayir’e yerleştirerek nüfus ve güç dengesini değiştirmiştir. DEVAMI

Osmanlı Bilim Özürlü müydü? (PDF)

Mihriban Şenses

Mihriban Şenses

Bu çalışmada tarihsel metinlerde çoğu zaman eleştiri konusu haline getirilen Osmanlı dönemi bilim anlayışı ve bilimsel faaliyetler genel hatlarıyla ele alınacaktır. Bilindiği üzere modern ulus devlet, bilim, teknoloji ve ilerleme paradigmalarından hareketle orta çağın, İslam düşüncesinin ve Osmanlı’nın ilim, bilim anlayışları ve faaliyetleri eleştiriye tabi tutulmuştur. Elinizdeki metin bu tür yaklaşımlara bir itiraz olarak kaleme alınmıştır. İndir

Türkleri Bizanslılara Sorun

Tarkan Suçıkar

Türklerin tarihini iyi bilmemiz için Bizans tarihini çok iyi bilmek durumundayız. Bizans kaynakları Türk tarihindeki özel adların kaydedilmesi bakımından Çin yıllıklarından daha değerlidirler. Devamı

Buhran Çağında Haysiyet – Zor Zamanlarda İnsan Hakları

Buhran Çağında Haysiyet – Zor Zamanlarda İnsan Hakları (Dignity in Adversity. Human Rights in Troubled Times), isimli eser dünyaca ünlü Türk felsefeci ve siyaset kuramcısı Prof. Dr. Şeyla Benhabib tarafından 2011 yılında kaleme alınmıştır. Eser, Barış Yıldırım tarafından Türkçe’ye çevrilmiş, Koç Üniversitesi Yayınları tarafından 2013 yılında basılarak okuyucu ile buluşturulmuştur.. Devamı

Tarih bilimi tarafsız olmalı

Bülent Küçük

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı 6-1.jpg

Tarihi olaylar ve gerçekler her zaman kanıtlanabilir belgelere dayanmalıdır. Eğer kanıtlanabilir bir belge yoksa tarihte yaşanmış bir olay çok kolayca manüple edilebilir veya bir ideolojinin propaganda aracı olabilirler. Devamı

Bilimsel gelişmeleri içeren aylık dergi