Prof. Dr. Mehmet Faik Yılmaz -Semavi Dinlerde Ortak Hükümler-

Semavi Dinlerde Ortak Hükümler
Prof. Dr. Mehmet Faik Yılmaz

Bulunduğumuz bu topraklarda yaşayan insanlar, farklı dinlerin ve kültürlerin etkisi altında gelişmiş olan bir medeniyetin mensuplarıdır. Bu sebeple bu topraklarda yaşayan insanların oluşturduğu kültür de aynı kaynaktan beslenmektedir. Biz bu tebliğimizde Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an’ı Kerim’de yer alan ortak emir ve yasakları karşılaştırmalı olarak işleyeceğiz. Kur’an-ı Kerim tüm insanlığa hitap eden İlahi bir kitap olması hasebiyle O’nun, önceki kitapları tamamlama ve tasdik etme özelliği de vardır. Kitab-ı Mukaddes (Tevrat, Zebur, İncil) ve Kur’an’ı Kerim aynı kaynaktan gelen kutsal kitaplardır. DEVAMI