Mucize Bileşik Polietilen

Mucize Bileşik Polietilen

Polietilen veya polietilen (kısaltılmış PE ; IUPAC adı polietilen veya poli (metilen) ) günümüzde kullanılan en yaygın plastiktir . ( plastik torba , plastik filmler vb. ürünlerde kullanılıri ). 2017 itibariyle 100 milyon tondan fazla yıllık toplam plastik pazarının% 34’ünü oluşturan polietilen reçinelerden üretilmektedir.

Polietilen ilk olarak Alman kimyager Hans von Pechmann tarafından bulundu . Mumsu bir madde olup, CH içeriğe sahiptir. Polietilenin plastik yapısı olmakla birlikte çok yüksek frekanslı radyo dalgalarında çok düşük kayıp özelliklerine sahip olduğu bulundu.

Polietilnin kimyasal özelllikleri

Polietilen düşük mukavemet ve sertliğe sahiptir, ancak yüksek elastikiyet ve düşük sürtünmeye sahiptir. Kısa lifler eklenerek azaltılabilen kalıcı kuvvet altında güçlü sünme gösterir . Dokunulduğunda balmumu hissi verir. Orta ve yüksek yoğunluklu polietilenin erime noktası tipik olarak 120 ila 180 ° C (248 ila 356 ° F) arasında olduğu için ticari kullanımda çok rağbet gören bir bileşiktir. Ortalama, ticari, düşük yoğunluklu polietilen için erime noktası tipik olarak 105 ila 115 ° C’dir (221 ila 239 ° F). Bu sıcaklıklar polietilen tipine göre büyük ölçüde değişir.

Polietilenin kimyasal özellikleri

Polietilen, polar olmayan, doymuş, yüksek moleküler ağırlıklı hidrokarbonlardan oluşur. Bu nedenle, kimyasal davranışı parafine benzer . Ayrı makromoleküller kovalent olarak bağlı değildir . Simetrik moleküler yapıları nedeniyle kristalleşme eğilimindedirler; toplam polietilen kısmen kristallidir . Daha yüksek kristallik yoğunluğu , mekanik ve kimyasal kararlılığı artırır . Polietilen neredeyse hiç suyu emmez. Gaz ve su buharı geçirgenliği çoğu plastikten daha düşüktür; oksijen , karbondioksit ve aromalar kolayca geçebilir. Polietilen, sarı bir ucu olan mavi bir alevle yavaşça yanar ve parafin kokusu verir ( mum alevi gibi). Alev kaynağının çıkarılması üzerine malzeme yanmaya devam eder ve bir damla üretir. Polietilen, ön işleme tabi tutulmadan yapıştırıcılarla basılamaz veya yapıştırılamaz. Plastik kaynak ile yüksek mukavemetli derzler kolayca elde edilir. Polietilen iyi bir elektrik yalıtkanıdır . İyi elektriksel ağaç direnci sağlar; bununla birlikte, kolayca elektrostatik olarak yüklenir (grafit , karbon karası veya antistatik ajanların ilavesiyle azaltılabilir).

Polietilen su boruları

Polietilen su boruları su tesisatçılığı konusunda inanılmaz bir devrim yaratmıştır.

Teknolojideki ilerlemeler, plastik boru üretimi için gerekli hammadde üretiminde de önemli gelişmelerin yaşanmasını sağlamıştır. 1950’li yıllarda geliştirilen düşük yoğunluklu polietilen plastik borular ilk kez içme suyu hatlarında kullanılmıştır. Daha sonra polietilen plastik boruların ham maddesi geliştirilerek yüksek basınç gerektirmeyen sistemlerde kullanımı başarı ile uygulanmıştır. Ancak bu ilk polietilen borular teknik özelliklerinden dolayı 4 bara kadar basınç gerektiren hatlarda kullanılmıştır. Ham madde konusunda gelişmeler devam etmiş ve 2. jenerasyon olarak PE 80 ham maddesi kullanıma sunulmuştur. Böylece PE 80 ham maddesi de içme suyu ve doğalgaz şebekelerinde yüksek performans ile kullanılmaya başlandı. 1990 başlarında geliştirilen 3. jenerasyon PE 100 -HDPE olarak adlandırılan polietilen Boru ham maddesi ise içme, kullanma suyu ve doğal gaz şebekelerindeki kullanım alanına hem yüksek performans, hem de ekonomik bir çözüm olmuştur.

Bilimsel gelişmeleri içeren aylık dergi