Jules Verne

Bilim kurgunun babası Jules Verne

Yaşadığı yıllarda bir  burjuva Fransız beyefendisi olarak tanınan Jules  Verne bir avukatın oğluydu ve edebiyat dışındaki asıl para kazandığı meslek işi borsacılıktı . Les Voyages Extraordinaires (Voyages olağanüstüleri, Fransız yazar Jules Verne tarafından 1863 ve 1905 yılları arasında yayınlanan elli dört romanın bir dizisidir) başlığı altında  65 kitap yazdı. Jules Verne, henüz o çağda çözümlenememiş bilimsel gerçeklikler üzerine romanlar ve öyküler yazdı. Yazdıkları eserler o çağda bilinmeyen ancak tahmin edilen bilimsel gerçeklikler ile ilgili olarak kurgusal maceralar içermektedir. Örneğin dahah henüz denizaltı henüz icat edilmemişken Verne “Denizler altında 20 000 fersah” adlı macera romanını yazmış ve popüler olmuştu..

Bu kitapların birçoğu, modern Batı kültüründe okuryazar olan herhangi bir kişi tarafından bilinir. Jules Verne’nin bir çok eseri Disney tarafından filmlere dönüştü.  Mike Todd , “Seksen Günde Devrialem” romanını binlerce oyuncu, kostüm ve sahne efektleriyle filme  dönüştürdü ve beş Oscar kazandı. Dünyanın Merkezi’ne seyahat adlı öyküyü okumayanımız yoktur, Ay’a seyahati ilk olarak Jules Verne düşünmüştür.

Orijinali Fransızca yazılmış olan Verne’nin çalışmasının ilk İngilizce çevirileri 1870’lerde başladı. Ticari olarak başarılıydılar, ancak diğer açılardan çeviriler oldukça kötüydüler. Uluslararası edebiyat çevrelerinde Jules Verne’nin eserleri “Çocuk kitapları” olduğu gerekçesiyle edebiyat değeri yok sayılmış, hatta edebî eser niteliğinde görülmeyerek çevirilerde gerekli özen gösterilmemiştir. Ayrıca Jules Verne’nin kitaplarında kullandığı uzunluk ölçüleri gibi bir çok modern kavram İngiltere ve Amerika’da kullanılmadığı için Amerikan ve İngiliz yayıncılar ilk başlarda bu kitaplara yeterince değer vermemişlerdir.

On sekizinci  yüzyılın başlarında Daniel Defoe tarafından yazılmış olan ve o yıllarda çok popüler olan “Robinson Cruose” adlı çocuk kitabından  çok etkilenen genç Jules Verne aynı tarzda kitaplar yazmayı tasrladı ve daha sonra da bu tasarısını gerçekleştirdi ve Gizemli Ada gibi bazı öykülerini de Robinson Crouse’den etkilenerek yazmıştır.

Robinson Cruose” adlı çocuk kitabından  çok etkilenen genç Jules Verne, ileride aynı tarzda çocuk romanları yazan ünlü bir yazar olacaktı.

Bilimsel gelişmeleri içeren aylık dergi