İslam ve Arkeoloji

İslam uygarlığı ile ilgili arkeolojik bulgular

İsrail’deki Modiin Kazılarında bulunan bir seramik kandil: Idan Jonish İsrail Eski Eserler Müzesi’nde bulunan bu aydınlatma kandilinin Hicretten sonraki 100. yılda Müslümanlar tarafından kullanıldığı ve İslam uygarlığına ait bir arkeolojik eski eser olduğu tescillenmiştir.

1.200 Yıl öncesine ait İslam Uygarlığına ait bir şehir 2018 yılında kazılarda ortaya çıkarıldı. Nebi Zekeriya isimli yerleşim merkezinde bulunan “tarihi İslam şehri” Kenti İsrail’de Bulundu. Ne yazık ki bu çok değerli tarihi kent “İsrail’in yeni yerleşim merkezi” inşaatları nedeni ile yıkılacak ve ziyarete açılamayacak. Anca bu tarihi İslam şehrindeki arkeolojik değeri olan eski eserler müzelere gönderilecek.
Nebi Zekeriya’da bulunan bu tarihi kentte bir zamanlar Hristiyanlar ve Müslümanları birlikte yaşadılar.

Nebi Zekeriya’daki İslamiyetin ilk yıllarını yansıtan İslam şehrindeki binaların kalıntıları

Nebi Zechariah veya Chorvat Zechariah olarak bilinen bir tepede bulunan kalıntılar, 2018’in başlarında bir kurtarma kazısı sırasında ortaya çıktı. İsrail’de yeni yerleşim merkezleri kuran bir inşaat firmasının temel için kazı yapması sırasında ortaya çıkarılan tarihi kenti inceleyen arkeolog Avraham Tendler kazı hakkında şunları söyledi: “Helenistik , Roma ya da Bizans kalıntıları bulmayı bekliyordum, bu yüzden bu İslamiyetin yayıldığı ilk yılardan kalma bir şehri bulmak oldukça şaşırtıcıydı.”

VII. yüzyıl İslami dönem kasabasında bulunan zeytinlerin ezme yapıldığı dibek taşı

Araştırmacılar ayrıca, paraları büyük bir hassasiyetle tartmak için kullanılan hassas araç kalıntıları, Arapça yazıtlar ve bir Kuran ayetinin yazılı olduğu bir cam levha da buldular. Tarihi İslam şehri Nebi Zekeriya nüfusunun bir kısmının Hristiyan olabileceği konusu arkeolojik araştırmalar sonucunda çok yüksek bir olasılık olarak görülmektedir. İslam toplumlarının bu şehirleri fethettikten sonra Hristiyan nüfusa dokunmadığı ve Hristiyan unsurların da kendi kültürlerini rahatlıkla yaşayabildiği anlaşılmaktadır. İslam orduları 7. yüzyılın ilk yarısında bölgeyi Bizans İmparatorluğu’ndan aldıklarında nispeten barışçıl bir tutum sergileyerek, Hristiyan ahaliye fazla sıkıntı yaratmadıkları bu kazılardaki buluntulardan anlaşılmaktadır.

Arkeolog S. Dahari, “Müslümanlar geldiğinde, güç el değiştirdi, ancak nüfusun bir kısmı, özellikle Hıristiyan Araplar ve bazı Yahudiler tarafından İslam’a yavaş bir dönüşüm süreci dışında çok fazla şey olmadı” diyor. Nebi Zekeriya’da bulunan mozaik zeminler ve kemerler her üç dine mesup insanların refah içinde yaşadıklarına işaret etmektedir. Müslümanların buğday, yağ, gıda ambarları ve depolarının buluntularının yanı sıra Hristiyan ahalinin şarap mahzenlerinin de fazla deforme olmadan duruyor olması, şehrin refah seviyesini belirtmekle birlikte, Müslümanların Hristiyan ve Yahudilere çok barışçıl davrandıklarının bir kanıtı olarak da kabul edilmektedir.

VII. yüzyılda İslam toplumunda Müslüman kadınların kullandıkları bir altın yüzük. (Nebi Zekeriya Tarihi İslam Kentinde bulundu)

Bilimsel gelişmeleri içeren aylık dergi