Beyin Yıkama

Beyin Yıkama

Beyin yıkama kavramını; zihin kontrolü, zorlayıcı ikna, düşünce kontrolü, düşünce reformu ve yeniden eğitme gibi açıklamalar getirilse de  genel olarak “insan zihninin belirli psikolojik tekniklerle değiştirilebildiği veya kontrol edilebilmesi” en doğru tanımlama olacaktır.. “Beyin yıkama” terimi ilk olarak 1950’de Çin hükümetinin insanları yönetebilmek için uyguladığı psikolojik teknikleri anlatmak için Edward Hunter tarafından kullanıldı . Edward Hunter bu konuyla ilgili çalışmalarında Nazi Almanyası’nda ve ABD cezaevlerinde de Çin’deki beyin yıkama tekniklerine benzer uygulamalar olabileceğini söyledi. Ciddi olarak beyin yıkama teknikleri Kore Savaşı’nda “Amerikalı askerlere” Çinliler tarafından “beyin yıkama teknikleri”  uygulandığı konusunda bir çok somut veri vardır. 1956’da, Kore Savaşı’ndan sonra beyin yıkama kavramını yeniden inceledikten sonra, ABD Ordusu, Komünist Sorgulama, Öğretme ve Savaş Esirlerinin Sömürülmesi başlıklı bir rapor yayınladı.

Yirmi bir Amerikan askeri Kore Savaşı’nın sonunda Amerika’ya dönmeyi reddetti. Yukarıdaki resimde kamyondaki tabelada: “Barış İçin Kalıyoruz” yazıyor. esir olan askerlerin anneleri babaları ve bütün akrabaları ABD’deydi ve bu askerlerin Çin Komünizmi ile uzaktan yakından ilgileri yoktu. Tek bir açıklama vardı askerlerin esir tutulurken beyinlerinin  yıkanmasıydı. Çinliler ve  Kuzey Koreliler tarafından tutulan ve  ve “askerlerin inançlarını kırmak ve işbirliğine ikna etmek için sistematik bir çaba harcadıklarını bildiren” bir çok belge ve kanıt ile doğrulandı. Time ve Newsweek, askerlerin beyinlerinin nasıl yıkandığına dair beelgeleri ve bilimsel raştırmaları yayınladı.

Kadın ticareti ve beyin yıkama

Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Örgütü, Kadın Ticareti ile Mücadele Koalisyonu (CATW) kurucusu Kathleen Barry, 1979 tarihli Kadın Cinsel Köleliği kitabında insan seks ticareti konusunda uluslararası farkındalık yarattı.  Kathleen Barry’nin ,Kadın Cinsel Köleliğinde  kadınların zorla  fuhşa sürüklendiğini, Dünya’da bu olayın çok büyük bir sorun olduğunu ve bunun önlenmesi gerektiği yönündeki çabaları dünya kamuoyunda karşılık buldu.  düşünce reformuna çok benzer zorlayıcı kontrol uygulamaları içerdiğini gösteriyor. Kathleen Barry’nin mücadelesinde görüldü ki kadın satıcıları fuhşa sürükledikler kadınların beyinlerini yıkamaktadırlar. Sapkın ve illegal dini tarikatların ve terör örgütlerinin üye kazanmak için kullandığı “beyin yıkama” tekniklerini kullanan kadın satıcıları; kadınları kontrol edebilmek için bu kadınlarda çeşitli bağımlılıklar yaratarak beyin yıkama işlevini gerçekleştirdikleri araştırmalarda ortaya konmuş durumdadır..

Sapkın tarikatlar, terör örgütleri ve beyin yıkama

Terör örgütleri ve sapkın illegal tarikatlar bütün dünyada üye kazanmak için uzun vadeli ve propagandaya dayalı bir beyin yıkama tekniği kullanmaktadırlar. Propagandaya dayalı psikolojik beyin yıkama sonucunda sapkın tarikatların yüzlerce üyesinin aynı anda intihar etmesi gibi vakaların yaşanması üzerine bu konuda sosyal bilimciler ve psikoloji alanında çalışan bir çok bilim insanı bu konu üzerinde bir çok araştırmalar yapmaktadırlar. Devletler de propaganda ve gizli beyin yıkama gibi bir çok deneysel alanda yapılan uygulamaları çok sıkı denetlemektedirler. Günümüzde beyin yıkamanın da ötesine geçmiş “Algı operasyonları” konusunda bir çok uygulama  çalışmalar yapılmaktadır.

Bilimsel gelişmeleri içeren aylık dergi