Dr. Öğr. Ü. Hüseyin Cüce -Endüstri ve Çevre Politikaları-

Endüstri ve Çevre Politikaları
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Cüce

Endüstri geçmişte ve şu anda çevre kirliliğine neden olan en önemli faktörlerden olmuştur. Endüstrileşmenin çevre üzerindeki etkisi, dünyadaki nüfus artışının yol açtığı tüketim patlaması, doğal (yenilenemez) kaynakların hızla tükenmesi, çevre kirliliğinin dünyadaki doğal dengenin ve ekosistemin bozulmasına yol açması ve canlılar üzerindeki zararlı etkilerinin giderek artmasını beraberinde getirmiştir. DEVAMI