HUKUK YÖNETİM SİYASET

Türkiye’de Futbol ve Siyaset İlişkisi
Dr. Öğretim Üyesi Özgür Karataş

Bütün spor dalları içerisinde futbol insanların en fazla ilgisini çeken  aktif ve pasif olarak onların spora katılımını sağlayan, bütün ülkelerde hükümet ve diğer kuruluşları yatırım yapmaya zorlayan en popüler spordur. Futbol ve siyaset birbirleriyle örüntülü iki kavramdır. Siyaseti sadece siyasi faaliyetlerle ve organlarla sınırlamak doğru değildir. Siyaset, mücadelelerin olduğu her platformda söz konusudur. Futbol iki taraf arasındaki mücadele olduğundan galip gelme arzusu futbolu siyasetle buluşturmaktadır. DEVAMI

Bürokratik ve Bilimsel Yönetim Arasındaki Fark Nedir?

İster devlet kurumu olsun isterse özel sektör olsun yönetim işlevinde en az maliyetle en verimli ve başarılı sonuç elde edilmek istenir. Devlet kurumu yönetiminde ise verimli bir yönetim istenmekle birlikte hizmet verilen alanlarda çok az prosedürlü bürokratik işlemler daha makbul görülür. DEVAMI

Hukukun Üstünlüğü
Modern hukuk kuramcılarına göre hukuksuzluk Sivil düzensizlik veya huzursuzluk, genellikle insan gruplarını içeren ve kişiler veya mülkler için tehlike veya hasara yol açan kamu yol açar. Hukuksuzluk ve kanunsuzluk sivil toplumun çöküşüdür ve  bu durum karşısında toplumda  protestolar çoğalır.

Devletin kendisi de dahil olmak üzere, kamu ve özel tüm kişi, kurum ve kuruluşların, kamuya açık, eşit olarak bağımsız ve özgür olarak yargılanması, yasaların  ve yargının önünde kamusal kurumların ve vatandaşların eşit olduğu ilkesine hukukun üstünlüğü denir… Devamı

Bilimsel gelişmeleri içeren aylık dergi