Geometrinin Babası Öklit

Geometrinin Babası Öklit

Alexandria Öklid veya Megaralı Öklid idi genellikle “geometrinin kurucusu” veya “geometrinin babası” olarak anılan bir Yunan matematikçisidir. Öklitin teoremleri matematik eğitimi için yüzyıllardır bilinir ve kullanılır.

Öklid’in çok bilinen matematiksel teoremleri şunlardır:

*İki noktadan bir ve yalnız bir doğru geçer.
*Bir doğru parçası iki yöne de sınırsız bir şekilde uzatılabilir.
*Merkezi ve üzerinde bir noktası verilen bir çember çizilebilir.
*Bütün dik açılar eşittir.
*Bir doğruya dışında alınan bir noktadan bir ve yalnız bir paralel çizilebilir.

*Bir şeye eşit olan iki şey, birbirine eşittir.
*Eşit olan ögelere, eşit miktarlar eklenirse bu ögeler yine eşit olur.
*Eşit olan ögelerden, eşit miktarlar çıkarılırsa bu ögeler yine eşit olur.
*Birbirleriyle çakışan şeyler, birbirine eşittir.
*Bütün, parçadan daha büyüktür.

Bağıntılar
Yükseklik bağıntısı
Bir dik üçgende hipotenüse ait yükseklik uzunluğunun karesi, hipotenüs üzerinde ayırdığı 2 kenarın çarpımına eşittir.

Dik kenar bağıntısı
Bir dik üçgende bir dik kenarın uzunluğunun karesi, bu kenarın hipotenüs üzerindeki dik izdüşümü ile hipotenüs uzunluğunun, çarpımına eşittir. Bu bağıntıya Öklid’in Dik Kenar Bağıntısı denir.


Öklid’e hayatı hakkında çok az şey bilinir. Doğduğu yer, öldüğü yer ve yaşam koşulları bilinmemekle birlikte, sadece onunla beraber adı geçen diğer Yunanlı matematikçilerle birlikte anılagelmiştir. Arap yazarlar ve matematikçiler Öklit’in yaşamıyla ilgili bilgiler verse de bu bilgilerin hayali olduğu sonradan anlaşılmıştır. Öklitin ve teorilerinin çok bilinir olmasının sebebi Arşimet’in, öklitin teoremlerini ve matematiksel bulgularını “öklit’e atfederek” yazmasından kaynaklanmaktadır.

Bilimsel gelişmeleri içeren aylık dergi