EĞİTİM BİLİMLERİ

Başarı ve Başarısızlığın Psikolojisi
Prof. Dr. Cengiz Sedef

Başarı ve başarısızlık kişinin hissi statüsünü, amaçlarını ve sosyal ilişkilerini derinden etkiler. Bu problem her yaştan insanı etkiler. DEVAMI

Eğitsel Bilgisayar Oyunları

Prof. Dr. Hakan Tüzün
Eğitimciler, 1980’lerdeki ve 1990’lardaki ticari başarılarının ardından bilgisayar oyunlarını öğrenmeyi geliştirecek bir araç olarak görmüşlerdir. Öğretim yöntemleri geleneksel anlatıma dayalı öğretim yöntemlerinden daha aktif öğrenen rolünü vurgulayan öğrenen merkezli öğretim yöntemlerine kaymaktadır. Bazı çalışmalar bilgisayar oyunlarının karmaşık konuların öğretilmesinde etkili araçlar olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Bilgisayar oyunları öğrenenlerin motivasyonunu artırmaktadır. Bilgisayar oyunlarının belirli özelliklerinin müfredata eklendiğinde, öğrenenlerin motivasyonunu artırması ile ilgili olarak literatürde yaygın bir görüş mevcuttur. Devamı

Eğitimde Gestalt İlkeleri
1922 yılında Max Wertheimer , Kurt Koffka ve  Wolfgang Köhler  Gestalt Psikolojisini tanıttı 

Modern eğitimin temelini teşkil eden ve ülkemizde de eğitimde uygulanan ilkelerin başında gelen…… DEVAMI 

Bilimsel gelişmeleri içeren aylık dergi