DENİZLER VE OKYANUSLAR

Deniz Taşımacılığından Kaynaklanan Kirlilik
Prof. Dr. Akasya Topçu

Deniz ticareti, ilerleyen teknolojiye paralel olarak hızlı bir gelişme kaydetmektedir. Bununla birlikte deniz taşımacılığı, diğer taşımacılık yöntemlerinden daha güvenli ve daha hesaplı olması nedeniyle sürekli olarak gelişme göstermektedir. Artan gemi trafiği denizlerin gemiler tarafından kirletilmesine sebep olmaktadır. Bir seferde büyük miktarlarda yüklerin taşınabilmesi,  Devamı   

Bilimsel gelişmeleri içeren aylık dergi