Kategori arşivi: Araştırmacı Yazarlar >>

Bülent Küçük -Kapitalizmin doğuşu ve Hristiyanlık-

Kapitalizmin doğuşu ve Hristiyanlık

Araştırmacı Yazar: Bülent Küçük

Bu makalemizin Hristiyanlık teolojisinin özünün oluşturan üçlü birlik inancı veya İncil’in içeriğiyle ilgili hiç bir ilgisi ve ilişiği olmayıp, tarihsel perspektif içinde Hristiyan din adamlarının ve inananların Hristiyanlık adına uygulamalarının ve yaşanmışlıklarının kapitalizm ile olan ilişkilerini irdeleyeceğiz. DEVAMI

Mihriban Şenses -Osmanlı Bilim Özürlü müydü?-

Osmanlı Bilim Özürlü müydü? (PDF)
Mihriban Şenses

Bu çalışmada tarihsel metinlerde çoğu zaman eleştiri konusu haline getirilen Osmanlı dönemi bilim anlayışı ve bilimsel faaliyetler genel hatlarıyla ele alınacaktır. Bilindiği üzere modern ulus devlet, bilim, teknoloji ve ilerleme paradigmalarından hareketle orta çağın, İslam düşüncesinin ve Osmanlı’nın ilim, bilim anlayışları ve faaliyetleri eleştiriye tabi tutulmuştur. Elinizdeki metin bu tür yaklaşımlara bir itiraz olarak kaleme alınmıştır. İndir

Serhan Ada

NÖTRON BOMBASI (PDF)

Serhan Ada

Nötron bombası, son birkaç yılda adından en çok söz edilen silahlardan biri. Çeşitli çevreler bu konuda farklı noktalardan yola çıkarak farklı, çoğu kez de karşıt görüşleri savunuyorlar. Ama bu tartışmaların içeriğinin doğru olarak değerlendirilebilmesi için nötron bombasının teknolojik açıdan nasıl bir silah olduğu sorusu yanıtlanmalı. Bu sorunun yanıtlanması nötron bombasının tartışmaya açık özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlayabilir. Nötron konusundaki sağlıklı bir tartışma da ancak teknolojik ve stratejik özellikler bilinerek yapılabilir. İndir

Bülent küçük -Akıllı tasarım mı, tesadüfler zinciri mi?-

Bülent Küçük

Bülent Küçük

Akıllı tasarım mı, tesadüfler zinciri mi?

Günümüzde Amerika ve Avrupa’da bilim çevrelerinde evrimci, agnostik ve ateist yaklaşımların yanı sıra bilimsel yaklaşımın içinde “Yaratılış” teorisinin de… Devamı

Tarih bilimi tarafsız olmalı

Tarihi olaylar ve gerçekler her zaman kanıtlanabilir belgelere dayanmalıdır. Eğer kanıtlanabilir bir belge yoksa tarihte yaşanmış bir olay çok kolayca manüple edilebilir veya bir ideolojinin propaganda aracı olabilirler. Devamı