Kategori arşivi: Türk bilim insanlarının sitemizde yayınlanan araştırmaları (ünvanlara göre) >>

Prof. Dr. Ahmet Gökçen -Organ ve Doku Nakli-

Organ ve Doku Nakli
Prof. Dr. Ahmet Gökçen

Organ ve doku nakli konusu günümüzde giderek önem kazanmaktadır. Çünkü, başka şekilde tedavisi mümkün olmayan pek çok hastalık bu yolla tedavi edilebilmektedir. Ayrıca, bazı hastalıkların organ veya doku nakli yoluyla tedavisinin hem daha kolay hem de ucuz olduğu fikri gün geçtikçe güçlenmektedir.

Halil Deveci -Dizel Elektrikli Lokomotifler-

Dizel Elektrikli Lokomotifler
Halil Deveci -Elektrik Mühendisi-

Güç elektroniğinin yıllar içerisindeki gelişimi birçok endüstriyel uygulama ile birlikte demiryolu sektörüne de yansımıştır. Demiryolunda yolcu ve yük taşımacılığının temel taşlarından biri olan lokomotifler de bu dönüşümden nasibini almıştır. Ancak ne yazık ki bu yeniliklerin lokomotiflerde kullanılması gerek bu kadar yüksek güçlerde ve karmaşık sistemlerde güç aktarımının zorluğu, gerekse bu tip uygulamaların yüksek güvenlik gerektirmesi nedeniyle diğer endüstriyel uygulamalara nazaran uzun zaman almıştırDEVAMI

Bülent Küçük -Kapitalizmin doğuşu ve Hristiyanlık-

Kapitalizmin doğuşu ve Hristiyanlık

Araştırmacı Yazar: Bülent Küçük

Bu makalemizin Hristiyanlık teolojisinin özünün oluşturan üçlü birlik inancı veya İncil’in içeriğiyle ilgili hiç bir ilgisi ve ilişiği olmayıp, tarihsel perspektif içinde Hristiyan din adamlarının ve inananların Hristiyanlık adına uygulamalarının ve yaşanmışlıklarının kapitalizm ile olan ilişkilerini irdeleyeceğiz. DEVAMI

Dr. Öğretim Üyesi Özgür Karataş -Türkiye’de Futbol ve Siyaset İlişkisi-

Türkiye’de Futbol ve Siyaset İlişkisi
Dr. Öğretim Üyesi Özgür Karataş

Bütün spor dalları içerisinde futbol insanların en fazla ilgisini çeken  aktif ve pasif olarak onların spora katılımını sağlayan, bütün ülkelerde hükümet ve diğer kuruluşları yatırım yapmaya zorlayan en popüler spordur. Futbol ve siyaset birbirleriyle örüntülü iki kavramdır. Siyaseti sadece siyasi faaliyetlerle ve organlarla sınırlamak doğru değildir. Siyaset, mücadelelerin olduğu her platformda söz konusudur. Futbol iki taraf arasındaki mücadele olduğundan galip gelme arzusu futbolu siyasetle buluşturmaktadır. DEVAMI

Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin Gökozan -Akıllı Taşıtlar ve Kontrol Sistemleri-

Akıllı Taşıtlar ve Kontrol Sistemleri (pdf)
Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin Gökozan

Akıllı sistem donanımlarının hızla yaygınlaştığı günümüzde, akıllı taşıtlar da hızla gündemimize girdi. İnsan müdahalesine gerek kalmadan, bilgisayar desteği ile donatılmış modüllerin, Üzerlerine yerleştirildiği sistemler “akıllı” olarak adlandırılmaktadır. Uçaklarda kullanılan “Otomatik Pilot” uygulamasının, kara taşıtlarında da kullanılmasının araştırılması sonucunda ortaya çıkan Akıllı taşıtlarda, yol çizgilerinden trafik levhalarına, trafik ışıklarından kişi ve cisim algılama yöntemlerine, kaza uyarı sistemlerinden hız ayar sistemlerine kadar yerleşik tüm sistemlerin önemli rolü vardır. İNDİR

Prof. Dr. Mustafa Bozdemir -Mekanik Tasarım Eğitimi-

Mekanik Tasarım Eğitimi
Prof. Dr. Mustafa Bozdemir

Mekanik sistemlerin optimum tasarımı konusu, Mühendislik ve Teknik Eğitimde önemli bir yer tutmaktadır. Tasarım işlemi, soyut ve sistem değişkeni fazla olması nedeniyle öğrenciler tarafından algılanması zordur. Bu çalışmada, mekanik sistemlerin tasarım eğitimi için geliştirilmiş kavramsal tasarım modelinin yapısı anlatılmıştır. Tasarım modeline ait görsel bir program hazırlanarak, en karmaşık mekanik sistemlerden olan takım tezgâhlarının tasarımına uygulanmıştır. DEVAMI

Prof. Dr. Mehmet Faik Yılmaz -Semavi Dinlerde Ortak Hükümler-

Semavi Dinlerde Ortak Hükümler
Prof. Dr. Mehmet Faik Yılmaz

Bulunduğumuz bu topraklarda yaşayan insanlar, farklı dinlerin ve kültürlerin etkisi altında gelişmiş olan bir medeniyetin mensuplarıdır. Bu sebeple bu topraklarda yaşayan insanların oluşturduğu kültür de aynı kaynaktan beslenmektedir. Biz bu tebliğimizde Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an’ı Kerim’de yer alan ortak emir ve yasakları karşılaştırmalı olarak işleyeceğiz. Kur’an-ı Kerim tüm insanlığa hitap eden İlahi bir kitap olması hasebiyle O’nun, önceki kitapları tamamlama ve tasdik etme özelliği de vardır. Kitab-ı Mukaddes (Tevrat, Zebur, İncil) ve Kur’an’ı Kerim aynı kaynaktan gelen kutsal kitaplardır. DEVAMI

Doç.Dr. Yasemin Tümer Erdem -Sultanahmet Kazısı-

ARKEOLOJİ

Sultanahmet Kazısı
Doç.Dr. Yasemin Tümer Erdem

Atatürk döneminde, kültür belgelerinin araştırılması ve müzelerin çağdaş metodlara uygun olarak ele alınması konusuna önem verilmiştir. Arkeoloji çalışmalarına hız verilerek eskiçağ araştırmalarının bilimsel temelleri atılmıştır. Bu dönemde yabancı uzmanlar tarafından pek çok kazı yapılmıştır. Bunlardan biri de Sultanahmet’te “Hipodrom” denilen bölgede gerçekleştirilen At Meydanı kazısıdır. İNDİR

Prof. Dr. Coşkun İşçi -Led Ampuller-

Led Ampuller (PDF)
Prof. Dr. Coşkun İşçi

Nano teknolojinin birçok alanda yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu makalede, Üniversitesinde, nano teknoloji ile üretilen LED lerle yapılan ve büyük enerji tasarrufu sağlayan özel ampuller konusunda kısa bir derleme yapılacaktır. Tek renk vermek üzere kullanılan LED lerin beyaz ışık vermesi için, birçok dalgaboyunda ışık yayan bu diyotlar bir araya getirilmiştir. Birçok uygulama alanı olan bu ampullerin, sadece aydınlatmada %90 lık enerji tasarrufu sağlayacağı belirtilmektedir. İndir