Kapitalizmin doğuşu ve Hristiyanlık

Araştırmacı Yazar: Bülent Küçük

Bu makalemizin Hristiyanlık teolojisinin özünün oluşturan üçlü birlik inancı veya İncil’in içeriğiyle ilgili hiç bir ilgisi ve ilişiği olmayıp, tarihsel perspektif içinde Hristiyan din adamlarının ve inananların Hristiyanlık adına uygulamalarının ve yaşanmışlıklarının kapitalizm ile olan ilişkilerini irdeleyeceğiz. DEVAMI

Semavi Dinlerde Ortak Hükümler
Prof. Dr. Mehmet Faik Yılmaz

Bulunduğumuz bu topraklarda yaşayan insanlar, farklı dinlerin ve kültürlerin etkisi altında gelişmiş olan bir medeniyetin mensuplarıdır. Bu sebeple bu topraklarda yaşayan insanların oluşturduğu kültür de aynı kaynaktan beslenmektedir. Biz bu tebliğimizde Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an’ı Kerim’de yer alan ortak emir ve yasakları karşılaştırmalı olarak işleyeceğiz. Kur’an-ı Kerim tüm insanlığa hitap eden İlahi bir kitap olması hasebiyle O’nun, önceki kitapları tamamlama ve tasdik etme özelliği de vardır. Kitab-ı Mukaddes (Tevrat, Zebur, İncil) ve Kur’an’ı Kerim aynı kaynaktan gelen kutsal kitaplardır. DEVAMI

Antik Çağda Anadolu Tanrıları
2. yüzyılın sonlarından kalma Glikon heykeli.
(Ulusal Tarih ve Arkeoloji Müzesi, Köstence – Romanya)

Antik çağdaki Anadolu’da sayısız denecek kadar çok Tanrı, Tanrıça ve bunlara ait heykeller bulunmaktaydı. Bu yazımızda antik çağda çok popüler Helenistik Tanrılardan Kibele ve Glikon ile Hitit Tanrısı Oturan Tanrıça’yı kısaca ele aldık. DEVAMI

Bilim etiği ve araştırmada dürüstlük ilkeleri

Etik kelimesi aslında çok kapsamlı bir sahaya işaret eder. Toplum içerisindeki davranışlarımızı olduğu kadar düşüncelerimizi ve etkinliklerimizi sorgulayan Devamı

Bilimsel gelişmeleri içeren aylık dergi