MATEMATİK

1973 yılında Sovyetler Birliği’nde (Özbekistan) basılan bir pulda ilk defa Biruni’nin hayali bir resmi kullanılmıştır.


Evrendeki ve dünyadaki karmakarışık fiziksel sistemleri ancak matematiğin yardımıyla açıklayabiliyoruz.


Alexandria Öklid veya Megaralı Öklid idi genellikle “geometrinin kurucusu” veya “geometrinin babası” olarak anılan bir Yunan matematikçisidir. Öklitin teoremleri matematik eğitimi için yüzyıllardır bilinir ve kullanılır.


Prof. Dr. Cemal Güzel

Eski düşünme biçiminin kullandığı yöntem, insanın bilgisini ilerletmesinin önündeki engeldir. İnsanın bu “put”lardan kurtulup bilgisini ilerletmesi için en baştan başlaması, düşünmek için yeni bir yol tutması gerekir. Onun için de, var olan bütün bilgi insanı yanılgılara götürebileceğinden her şeyden kuşku duymak gerekir. Artık kuşku duyulmayacak bir noktaya varılınca da işe başından başlayıp bütün bir dizgeyi kurmak gerekir. Bunu gerçekleştirmenin en iyi yöntemi de matematik yöntemdir..

Bilimsel gelişmeleri içeren aylık dergi