Amerika Kızılderilileri ve Türkler aynı soydan mı geliyorlar?

Amerikan Kızılderilileri ve Türkler aynı soydan mı geliyor?

Amerika Kızılderilileri ve Türkler aynı soydan mı geliyorlar?

Yerli Amerikalılar olarak da bilinen Amerikan Kızılderilileri, toplamda “570’den fazla kabile kabile” yapısı ile geçmişten günümüze varlıklarını koruyabilmişlerdir. Amerika yerlileri ve Alaska Yerlilerinin DNA yapıları, Asya halklarının DNA yapılarıyla çok fazla benzerlik gösterirler.

Yaşayan Yerli Amerikalıların ataları, çok yüksek bir olasılıkla en az 15.000 yıl önce, şimdiki Amerika Birleşik Devletleri topraklrına, Bering Boğazı’ndan geçerek Asya’dan geldi . Daha sonra çok çeşitli halklar, toplumlar ve kültürler gelişti. 1492’de Amerika kıtasına gelen Avrupalı sömürgeciler, buraları istila etmeye başladılar. Amerika Birleşik Devletleri topraklarında; savaş , etnik temizlik ve kölelik nedeniyle Kızılderili nüfusunda çok fazla bir düşüş yaşandı. Kuruluşundan sonra, ABD, yerleşimci sömürgecilik politikaları neticesinde, savaş ve katliamlar çok uzun yıllar devam etti. Burada yaşayan Kızılderili halklarını istemeyen Avrupalı beyaz sömürgeciler, Kızılderili halklarını atalarının topraklarından çıkardılar ve onları tek taraflı antlaşmalara ve daha sonra asimilasyona (etnik kültürün yok edilmesi) zorladılar. 1960’lardan bu yana, Amerikan yerlilerinin kendi kaderini tayin etme girişimleri başlamakla birlikte, Yerli Amerikalıların eski kabile yaşantısına dönmek isteyenlerin sayısı günden güne artmaktadır. Bugün, Amerika Birleşik Devletlerinde beş milyondan fazla Yerli Amerikalı vardır.

DNA Araştırmaları

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-44.png
Şekilde görüldüğü gibi Amerikan Kızılderilileri Anadolu’da yaşayan Türklerle %10 benzerlik gösterirken Hazar Denizi’nin doğusundan Sibirya’nın kuzeyine kadar geniş bir alanda ise % 30’dan başlayarak % 100’e kdar bir benzerlik skalası görülmektedir. Sonuç olarak araştırmalar gösteriyor ki Anadolu’daki Türklerle %10 benzerlik ve aynı DNA yapısına sahip olan Amerikan yerlileri Orta Asya’ya gittikçe DNA benzerliği % 100’e kadar çıkmaktadır.

ABD’de Amerikan yerlileri ile ilgili olarak geniş çaplı bir DNA popülasyon araştırmsı yapılmıştır. Bu araştırmalarda Amerikan Kızılderililerinin çeşitli bir DNA popülasyonuna sahip olduğu bilimsel olarak tespit edilmiştir. Şunu da belirtmek gerekir ki diğer kıtalardaki DNA popülasyonundaki çeşitlik çok daha fazla iken, Amerikan yerlilerindeki popülasyon çeşitliliği minumum düzeydedir.

Sibirya ve Alaska’da yşayan insanlar ve eski kemiklerden alınan DNA’larda çok yakın akrabalıklar görülmüş olup popülasyon çeşitliliğinin az olduğu tespit edilmiştir. Ortaya çıkan araştırmalarda Bering Boğazı’ndan Amerika kıtasına geçişler bundan yaklaşık 15 bin yıl önce olmuş ve bu göçler yaklaşık 1000 yıl devam etmiştir.

2014 yılında Montana’da bulunan 12.500 yaşındaki bir bebeğin kemikleri üzerinde yapılan araştırmada, bu kemiklerin DNA’sının Sibirya’da yaşayan halklardan alınan DNA ile neredeyse % 90’a yakın benzerlik tespit edilmiştir. 2012’de yapılan otozomal bir genetik çalışmaya göre, Amerika’ya ilk gelenler “Doğu Asya’dan gelen en az üç ana göç dalgası” ile geldiler. Dilbilimsel çalışmalar genetik çalışmaları destekledi. Sibirya’da konuşulan diller ile Amerika’da konuşulan diller arasında çok yakın benzerlikler keşfedildi. Genetik ve dilbilimsel çalışmalar neticesinde ,bilim insanları kesin olarak Kızılderililerin Asya’dan geldiklerine hükmettiler.

Bilimsel gelişmeleri içeren aylık dergi