EVREN BİR MATEMATİKSEL BİR YAZILIM MI?

Evren, matematiksel bir yazılım mıdır?

Yazılım, elektronik aygıtların belirli bir işi yapmasını sağlayan programların tümüne verilen isimdir. Bir başka deyişle, var olan bir problemi çözmek amacıyla bilgisayar dili kullanılarak oluşturulmuş anlamlı anlatımlar bütünüdür. Yazılım için çeşitli diller mevcuttur. Evrendeki ve dünyadaki karmakarışık fiziksel sistemleri ancak matematiğin yardımıyla açıklayabiliyoruz. Örneğin yer çekimi kanunu ancak matematik diliyle anlayabiliyoruz.

Fiziksel kanunlar ve matematik

Evrende ve Dünya’da evrensel anlamda fiziksel ve kimyasal kanunlar geçerlidir. Kepler’in Gezegensel Hareket Kanunları, aşağıda formüllerini gördüğünüz Newton’un Evrensel Kütle Çekim Kanunu,
Termodinamik Kanunları gibi bir çok fiziksel ve kimyasal yasaları ancak ve ancak matematikle anlayabiliriz. Elinizdeki cep telefonu ve bilgisayar içindeki işletim sistemleri ile çalışır. Cep telefonunda android sistemler, bilgisayarda ise çok yaygın olarak kullanılan temel windows programı çalışır. Bütün bunlar birer yazılımdır ve bu yazılımların çalışma prensipleri de vardır. Bu çalışma prensiplerini de ancak matematikle açıklarız. Canlıların yaşayabilmesi için atmosfer ve belirli oranda oksijen gereklidir. Bütün canlıların nefes alabilmesi için atmosferdeki sabit oksijen oranını. karbondioksit oranını matematik yoluyla algılar ve anlarız.

Termodinamik Kanunları

Termodinamik, bir sistem içerisinde enerjinin nasıl çalıştığını inceleyen bilim dalıdır ve bu da tamamen matematikle ilgilidir. . Bu sistem, bir motorun içi olabilir, Dünya’nın merkezi olabilir, ya da evrenin kendisi olabilir. Enerji yoktan var edilemez, var olan enerji yok edilemez, sadece bir şekilden diğerine dönüşür. Bir sistemde verim hiçbir zaman yüzde yüz olamaz. Çünkü evrende entropi (yani düzensizlik) sürekli artar, böylece enerji işe dönüştürülürken bir miktar kayıp entropiye gider. Sıcaklık mutlak sıfıra yaklaştıkça, hareket azalır. Mutlak sıcaklık 0 Kelvin yada, -273 C’dir. Sıcaklık mutlak sıfıra yaklaştıkça, düzensizlik gitgide azalır ve sabit bir sayıda sabitlenir.

Bilimsel gelişmeleri içeren aylık dergi